Minderjarigen

Ravenskeep is vanwege de duistere verhaallijnen en heftige thema’s een 18+ evenement. Als minderjarige mag je alleen op het evenement aanwezig zijn onder zowel OC als IC begeleiding van een meerderjarige. Op het aanmeldformulier geef je aan wie de begeleider is, deze is tijdens het evenement aansprakelijk en verantwoordelijk.

Als minderjarigen zich inschrijven, zal er een kindercoördinator aanwezig zijn op het evenement. Mocht de minderjarige, begeleider of een andere partij last hebben van een kwestie met betrekking tot een minderjarige kan deze stappen naar de kindercoördinator.

Bepaalde groepen en Goden zijn vanwege 18+ thema’s (geweld, dood, seks enz.) niet geschikt voor minderjarigen. Mocht een spelleider het idee hebben dat een minderjarige te dicht in de buurt komt van dergelijke verhaallijnen, is hij/zij gerechtigd de minderjarige hierop te wijzen en van die locatie weg te sturen.

NB:

Alle spelers moeten zich aan de wet houden en alle gedragsrichtlijnen die Ravenskeep voor die groep heeft geschreven. Indien hier niet aan wordt gehouden dan heeft het bestuur het recht om de deelnemers te vragen om te vertrekken. In het geval dat er minder jarige spelers gevraagd wordt om weg te gaan, zal dit betekenen het bestuur de ouder(s) of wettige voogd per direct waarschuwen en ook de begeleider gevraagd worden om te vertrekken. In dat geval verwachten wij dat de minderjarige door zijn ouder(s) of wettige voogd per direct (voor 22:00 uur) of de volgende ochtend (om 10:00 uur) wordt opgehaald.