Minderjarigen

Ravenskeep is vanwege de duistere verhaallijnen en heftige thema’s een 18+ evenement. Als minderjarige mag je alleen op het evenement aanwezig zijn onder zowel OC als IC begeleiding van een meerderjarige. Op het aanmeldformulier geef je aan wie de begeleider is, deze is tijdens het evenement aansprakelijk en verantwoordelijk.

Als minderjarigen zich inschrijven, zal er een kindercoördinator aanwezig zijn op het evenement. Mocht de minderjarige, begeleider of een andere partij last hebben van een kwestie met betrekking tot een minderjarige kan deze stappen naar de kindercoördinator.

Bepaalde groepen en Goden zijn vanwege 18+ thema’s (geweld, dood, seks enz.) niet geschikt voor minderjarigen. Mocht een spelleider het idee hebben dat een minderjarige te dicht in de buurt komt van dergelijke verhaallijnen, is hij/zij gerechtigd de minderjarige hierop te wijzen en van die locatie weg te sturen.

NB: Het gebruik van alcohol door minderjarigen is bij de wet verboden. De begeleider moet de minderjarige hierop wijzen en zorg dragen dat de minderjarige geen alcohol gebruikt. Mocht het bestuur een minderjarige met alcohol zien, dan worden zowel de minderjarige als de begeleider per direct van het terrein/evenement verwijderd. Het bestuur zal de ouder(s) of wettige voogd per direct waarschuwen. In dat geval verwachten wij dat de minderjarige door zijn ouder(s) of wettige voogd per direct (voor 22:00 uur) of de volgende ochtend (om 10:00 uur) wordt opgehaald.