Specials

Het kan gebeuren dat er tijdens de twee hoofdevenementen een gebeurtenis plaatsvindt die je graag tussendoor wilt uitspelen. Dit kan onder andere door middel van een special (een kleinschalig evenement voor een deel van de spelers). Voordat je een special kan gaan organiseren zijn er een aantal punten van belang.

ravenskeepsecretaris@gmail.com

Aandachtspunten voor het aanvragen van een special:

  • Bestuur en hoofd spelleiding dienen de special vooraf goed te keuren, zorg dat je de aanvraag tijdig indient;
  • De aanvraag dient te worden ingediend door de spelleider die jouw special gaat begeleiden;
  • Reserveringen en verplichtingen worden aangegaan op naam van de vereniging. Ten alle tijden dient het risico voor de vereniging van deze verplichting afgewogen te worden alvorens verplichtingen worden aangegaan door (bestuurs)leden van de vereniging. Uiteraard kunnen deze verplichtingen pas worden aangegaan op naam van de vereniging na goedkeuring van het bestuur;
  • Inschrijving en betaling dienen vooraf plaats te vinden;
  • De specials zijn alleen voor leden, en vinden in principe plaats tussen november en april; het lidmaatschap voor dat kalenderjaar dient dus ook betaald te worden voor inschrijving voor de special;
  • Let op vakantieperiodes als je een special wilt plannen; tijdens vakanties is het lastiger een minimum aantal leden te behalen en een spelleider te regelen;
  • De secretaris beschikt over alle mailadressen, die kan ook de uitnodiging verzenden, overleg dit wel van te voren (secretaris gaat GEEN teksten schrijven, stuurt alleen teksten door);
  • Indien nodig kan de penningmeester, in overleg, helpen met het opzetten van de financiĆ«n (verantwoordelijkheid ligt bij de aanvrager).