Goden en geloven

De wereld Mordath, waarin Ravenskeep zich afspeelt, bevat vele goden. Veel informatie over de goden zal uitgespeeld moeten worden tijdens het spel en is afhankelijk van hoe een speler zijn of haar god aanhangt.

Hieronder twee lijsten van de goden: degene die voor spelers beschikbaar zijn bij het maken van een nieuwe personage, en degene die spelers niet (meer) kunnen kiezen vanaf het begin, maar wellicht mee in aanraking zal komen tijdens het spel (bijvoorbeeld via de figuranten, of in specifiek plot).

De meest gangbare goden voor nieuwe personages

Arcanus

Magie, magiërs, magisch onderzoek

Arcanus is de God van de magie in al haar vormen. Een deel van zijn portfolio is hij echter langzaam kwijt aan het raken aan Mortos, die wel erg lonkt naar de zwarte magie. Eerdere pogingen van andere Goden op andere delen van zijn portfolio zijn voornamelijk op niets uitgelopen.

“Als je alle kleuren in een cirkel plaatst, dan creëer je de ultieme cirkel.
Alle kleuren vallen namelijk onder het wit van Arcanus.
Deze schone kunst is niet aan alle lieden geschonken
en menigeen kan jaloers zijn. Wie beweert dat zwart ook een kleur is,
die heeft het mis! Als magiër ben je verplicht om goed om te springen met de krachten die ons geschonken zijn door Arcanus zelf.
Mocht je dat niet doen, dan kun je verantwoording afleggen
aan de Raad zelf, op het Magiërseiland.
Ooit heb ik ook een test moeten ondergaan en met knikkende knieën
voor de tafel gestaan terwijl tig paar ogen op me gericht waren,
om te zien of ik de titel magiër wel waard was.”


Equinox

Het recht, rechtspraak, wetten en regels

Wet en recht, rechtspraak, regelgeving, controle en uitvoering. Equinox aanhangers zijn erg rechtlijnig en slecht te corrumperen. Zij zijn vaak erg prominent aanwezig na een korte periode van observatie. Een belangrijk verschil met bijvoorbeeld aanhangers van Knox, de paladijnen god, is dat Equinox aanhangers wel degelijk eieren voor hun geld kiezen als de risico’s te groot worden en er geen eer te behalen valt. Liever leven om later terug te komen met versterkingen dan sterven zonder uitzicht op een overwinning.

“Equinox heeft jou nodig voor zijn rangen!
Het recht is alles waar het om gaat.
De wet moet gevolgd worden door iedereen ten koste van alles…
onze stadswachten in Ravenskeep zijn zelfs te zachtmoedig.
Als iemand van het rechte pad raakt, moet hij worden gestraft en niet geholpen. Zij zeggen “verdedig de zwakkeren”, wij zeggen “alleen als ze de wetten volgen”. Wie heeft eer en geweten nodig als dat betekent dat de wet ervoor moet worden gebroken? Het staat allemaal in het boek der Wetten en als je niet luistert, zijn wij degenen die het oordeel over je vellen…
Dus… doe je mee of niet?”


Fenris

Maan & wolf

God van de maan, van de wolven en de Weerwolven. Fenris wordt vaak gevolgd door de Feral druids en de nacht wezens. Weerwolven hangen altijd Fenris aan.


Hammar

Krijgers, strijd, oorlog

Aanhangers van Hammar leven voor de oorlog in iedere vorm. Toch prefereren zij het koude staal boven de magische oorlogsvoering. Een aanhanger van hoeft niet altijd moedig en eervol te zijn zoals de aanhangers van bijvoorbeeld Knox want ook een gerichte de rug is onderdeel van de strategische strijd.

“Jij! Jij lijkt mij wel een trotse krijger! Kom en vergezel mij in mijn gebed aan Hammar, de oorlogsgod! Oorlog is een levenswijze. Zonder oorlog zou er alleen maar gepraat worden en politiek gekonkeld. Wie heeft er nou behoefte aan praten en politiek als je een goed zwaard hebt en een sterke arm om het te gebruiken? Laat ons bidden voor oorlog, zodat wij kunnen strijden!”


Mortos

Het dood, de ondoden, het hiernamaals

De minst geaccepteerde priesters van de samenleving zijn de priesters van Mortos. Uiteraard is in sommige functies de keuze om Mortos aan te hangen in eerste instantie logisch maar door het verraad van Mortos worden deze priesters eigenlijk nooit vertrouwd. Zo is er bijvoorbeeld de doodgraver die uit puur praktisch oogpunt de keuze heeft tussen Noelf en Mortos. Ook in de minder beschaafde culturen is Mortos nog steeds een god die een niet weg te denken onderdeel van het dagelijkse leven uitmaakt.

“Hé, pst, ik zag je naar die lijken kijken die daar liggen. Die zien er best interessant uit, hè? Ik ben zelf al een paar jaar bezig met het onderzoeken van de doden en ik kan je verzekeren dat je er een boel van kunt leren. Neem bijvoorbeeld dat verbrande lichaam daar…
Vreselijk om zo te sterven, maar dat zou nog een prima bediende zijn,
mits je hem natuurlijk op de juiste wijze behandelt…
Natuurlijk kan ik je wat interessante dingen leren maar, alleen als je
je bij ons aansluit… Wijd je leven aan het dienen van Mortos
en je hebt een leraar in de kunsten van dood en verderf gevonden…
Ontmoet me vannacht op de begraafplaats en ik zal je je eerste opdracht in zijn dienst geven… We laten ons niet tegenhouden…
zelfs niet door de dood zelf…”


Nana

Het leven, het koesterende moeder, vrede, genezing

Nana is de moedergodin. Zij zorgt voor alle gelovigen omdat zij in haar ogen haar kleinkinderen zijn. Ze houdt niet van oorlog en onderlinge concurrentie.

“Vrede… Wij volgen Nana, de moedergodin. Sommigen zeggen dat ze dood is, maar wij weten wel beter. Als ze echt dood zou zijn, zou deze wereld ook dood zijn. Kijk om je heen naar al het groen. Nana leeft en zal de vrede overal herstellen. Je moet niet vechten… Vechten lost geen problemen op. Heb vertrouwen in haar en ontmoet je vijanden met een lach en een vriendelijke handdruk. Je kan met je zwaard naar ons zwaaien, maar dat maakt ons niets uit. Als je ons doodt, zullen we sterven voor een groter goed: de genezing van onze thuiswereld.”


Noelf

Het cirkel des levens, een natuurlijke dood

Wat hieronder staat zijn slechts enkele regels die door de aanhangers van Noelf worden gepredikt. Zij verbranden de doden om te voorkomen dat anderen hen weer op de been zetten.

“De Cirkel is rond. Leven en dood zijn een. Alles is ontworpen als cirkel.
Het is onze heilige taak de cirkel van het leven te beschermen tegen diegenen die hem plunderen, verkrachten en verdraaien. Alle dingen, planten, dieren en mensen hebben een begin en eind. Wij helpen ieder die steun en hulp biedt aan de natuur der dingen. NOELF is ALLES. Het leven zelf is ons doel.


Broederschap van Noelf
Wij zijn de religie die de cirkel van het leven volgt.
Alle dingen komen en gaan, worden geboren en behoren te sterven.
Wij vechten venijnig tegen diegenen die de cirkel van leven verdraaien, plunderen en verkrachten
Wij bevechten de Ondoden om ervoor te zorgen dat zij hun Cirkel volbrengen.
Wij zijn tegen alle Necromancers, omdat zij slecht bezig zijn.
Wij redden die zielen waarvan de Cirkel gebroken is door verrijzenis.
Wij straffen alle medeplichten aan de daden hierboven.

NOELF IS.”


Pecunia

Handel en geld

Deze dame wordt gretig aanbeden door o.a. halflings en andere handelaren, en haar volgelingen worden vaak rijkelijk beloond – maar niet altijd zonder risico!


Raven

Kennis, geheimen, onderzoek, intrige

Artefacten, kennis en wetenschap… Vooral kennis heeft de voorkeur van Raven zelf. Kennis is macht en macht moet niet worden misbruikt. Ook wetenschap brengt nieuwe inzichten en dus nieuwe kennis. Artefacten zijn een erfstuk van de god Garm die vóór Raven de grootste macht was in deze richtingen. Nog steeds zoekt hij naar de juiste balans tussen gebruik en misbruik. Hij heeft zijn spionnen overal en ziet alles…

“Kennis kan men vinden in boeken.
In mijn boeken staan veel wetenschappelijk dingen geschreven.
Maar ik houd ze achter gesloten deuren.
Want ik weet net zo goed als de god Raven dat kennis macht is
en macht zoals deze mag niet misbruikt worden.
Balans is het sleutelwoord om deze machtige woorden te behandelen.
Zonder balans zou er geen zwart of wit zijn maar alleen maar grijs.
Mijn boeken zijn goed verstopt, net als al mijn artefacten
die zulke wonderlijke dingen kunnen doen.”


Shade

Dieven, duistere daden, geheimzinnige pacten

Waarschijnlijk een van de meest neutrale goden is Shade. Hij is God over alles wat in de schaduwen gebeurt, van kerkers tot het dievenkwartier. Vaak wordt zijn naam gebruikt in gebed voordat avonturiers in een diepe onbekende grafkelder af moeten dalen. Rituelen in zijn naam zijn niet bloederig, maar wel minstens net zo sinister als de duistere bloedoffers aan Mortos. Ook sommige moordenaars hangen hem aan, omdat hij bescherming biedt tijdens de klus en niet half zo gek is als de god van de dood.

Een korte passage uit de memoires van Izmael Ironthumb, voormalig Kapitein van de Stonekettle Stadswacht, dat dateert van net voor hij dood gevonden werd in de riolen:
“Dit is een waarschuwing voor alle roekeloze avonturiers: als je denkt dat je alles hebt gehad, word je op een dag bezocht door een sinistere man. Hij introduceert zichzelf als een Priester van Shade, de God die schuilt in de duisternis. In een reflex ging mijn hand naar mijn zwaard, maar de blik in zijn ogen deed mij twijfelen. Hij zei dat hij een deal voor mij had, een aanbod dat ik niet kon weigeren. Ik wist dat Shade degene was die voor de dieven zorgt, maar ik wist ook dat ik echt heel snel geld nodig had na de verliezen in het casino van afgelopen week. Wat als ik alleen maar een paar voorwerpen hoefde te zoeken in een oude kelder of ruïne? Het was een ijdele gedachte, dat wist ik, maar stel je voor… Terwijl ik in mijn dagboek schrijf, jagen ze op me. Ik weet dat ik nog slechts uren te leven heb… Wees gewaarschuwd, avonturier! Wees voorzichtig als je de gelederen van Shade de donkere versterkt, want het zal je grote rijkdom opleveren, maar het zal je ook dood brengen als je hen verraadt!”


Shield

Bescherming, eerlijkheid, dienstbaarheid

Shield is de ultieme bewaker, de immer waakzame schildwacht, wiens plicht heilig is. Vaak gezien als koud en emotieloos, verschijnt hij als een reus in volle bepantsering. Maar voor zij die beter kijken is Shield gewoon een strenge vader toegewijd aan de taken die hij op zich genomen heeft.

“Gegroet reiziger.
U ziet eruit als iemand die wel wat bescherming kan gebruiken.
Wij zijn de volgelingen van Shield de Beschermer…
U heeft niet van hem gehoord?
Wij hebben ons leven gewijd aan het dienen van hem.
De volgelingen van Shield beschermen hen die hierom vragen.
Rijk of arm, sterk of zwak. Wij staan altijd paraat.
Als u nu hier tekent, zullen wij u beschermen tegen de orkbandieten
die verder op staan te wachten. Zij zagen er erg gemeen uit.”


Skarr

Pijn

Als god van de pijn heeft hij slechts martelaren die zijn woord verkondigen. Gevallen priesters van andere geloven zijn nu zijn priesters. Deze priesters zijn al enige tijd meer in de nabijheid van Ravenskeep gezien.


Sylvana

Natuur, groei, vruchtbaarheid, dieren, recht van het sterkste

Ondanks dat ze hard tegen iedereen is, heeft de natuur ook zijn zachte kanten. Want net als de seizoenen kan ze de ene keer hard zijn en de andere kant erg mild. Wil je overleven strenge wildernis in gaan? Houd dan een positief lijntje met deze machtige moeder. Sylvana heeft ook een aantal kinderen.

“De onberekenbare Sylvana:
Godin van natuur in al haar schoonheid en wildheid.
Sylvana is het ontembare in alles wat natuurlijk is.
Zij is intuïtie en instinct tegelijk en laat het dierlijke in iedereen
boven komen. Onberekenbaar is ze zeker, zelfs tegen
haar eigen volgelingen, want het recht van de sterkste staat
hoog in haar vaandel”


Topaz en Topal

Balans, geven & nemen, licht & donker, geluk & ongeluk

Topal en Topaz ontstonden eigenlijk per ongeluk – en dat is ook hun rol in het pantheon. Zij zijn niet in te schatten, een factor die continu dingen anders laat gebeuren dan iedereen verwacht. Ze zijn broers, een tweeling. Samen staan ze voor de balans.

“Zij staan voor het licht en het donker, het goed en het kwaad en het spel des levens.
Voor iedereen die graag balans wil tussen zijn goede kanten en uitdagingen
(want slechte kanten bestaan natuurlijk niet);
last van wisselende stemmingen heeft of rust zoekt in de chaos,
is er de tempel van Topaz en Topal.
Pas wel op bij het binnentreden: als de goden je niet goed gezind zijn,
zou je wel eens kunnen struikelen…”


De kleinere goden

Er zijn nog een aantal kleinere goden ontstaan in de loop der jaren. Deze goden zijn minder sterk aanwezig in de stad dan in voorgaande jaren, maar zijn niet verdwenen.

In principe zijn deze goden minder gangbaar, en sommigen kunnen specifieke beperkingen hebben.

Er zijn nog meer goden, bijvoorbeeld vanuit andere landen, en er zijn ook goden verdwenen, verbannen, of van aard veranderd. Voordat je een van deze goden kiest of met een ander concept begint, overleg even met een SL of het wel mogelijk is zoals jij het bedacht hebt.

Claw

Bloeddorst & jacht

Godin van bloeddorst. Claw creëerde de katachtigen en wordt vaak afgebeeld als grote zwarte panter. Claw houdt van de jacht, maar alleen voor het jagen en het spelen met de prooi.

Mazakre

Bloedbaden

Mazakre is van het bloed en bloed baden. Offers met bloed en god der Vampieren.

Murdar

Moord

God van het moorden. Betaald, onbetaald. Vaak worden Murdar en Venohm in één adem genoemd als het gaat om huurmoordenaarsgildes. Binnen de gilden van de oude kunst van het doden, wordt Murdar vaker aangehangen dan Mortos.

Tranquus

Druïden

Meester van het woud en van het hout. Element Hout. Dryades volgen altijd Tranqus of Sylvana.

Vaine

Schoonheid, plezier en lust

“Laat het bier vloeien… Laat ons drinken op de overwinning op Mortos!
Vaine is niet langer een Cardinal of Death! Laten we drinken op belangrijke gelegenheden of gewoon omdat we er zin in hebben. Laat de gevoelens van lust en genot overheersen in de uitgaansgelegenheden en laat ons plezier hebben in alles wat we doen en iedere dag zingen en dansen. Wij, de volgers van Vaine, zien de dingen in de ogen van anderen soms wat erg rooskleurig en worden onverantwoordelijk genoemd. Toch heeft Vaine vele volgers die hun geloof allemaal op hun eigen manier uiten, want wat is leven zonder plezier en het nastreven van je eigen schoonheid en perfectie? Dus kom en geniet met ons van de mooie dingen in het leven!”

Venohm

Giffen & verraad

God van gif en verraad. Veel gevolgd door moordenaars en gifbrouwers.