Locaties in en om de stad

Locaties binnen de stadsmuren van Ravenskeep

NB: Sommige kleinere locaties zullen wellicht van eigenaar en daardoor ook van naam en gebruik wisselen, maar bv. de Stadspoort, de Burcht, de Lamme Raaf, en de Magiërstoren blijven bestaan. Deze locaties gaan met de klok mee, vanaf de stadspoort, met de Oertempel in het midden.

De Stadspoort

De officiele hoofdingang van Ravenskeep. Twee torens met ertussen dubbele poortdeuren die afgesloten kunnen worden. Meestal bewaakt door de Stadswacht.

De Stadswacht

Hier bevindt zich het kantoor van de stadswacht. Ze zijn altijd op zoek naar nieuwe inhuur om de stad te beschermen.

De Tempel van Nana

Een heilplaats voor genezing, moederlijke geborgenheid, een gezellig praatje en een kopje thee.

De Tover Toren

Hele hoge toren, vermoedelijk met 9 verdiepingen, maar wie weet hoe diep de kelders zijn? Deze geheimzinnige toren van de magiërs schijnt zich goed te beschermen; o wee als je binnenstapt als je geen aanhanger van Arcanus bent en ook geen formele uitnodiging hebt; verblindend hoofdpijn is het minste dat je kan verwachten.

De Burcht van Ravenskeep

De Burcht staat aan de noordkant van de stad, in een kluster met de Magiers Toren links en de Tempel van Raven rechts. Er gaan geruchten dat de Burcht een eigen wil heeft, maar niemand schijnt het te willen bevestigen noch ontkennen. Wat wel duidelijk is, is dat de Burcht heeeeel oud is.

De Tempel van Raven

De aanhangers van Raven zoeken driftig naar en beheren kennis, wijsheid en artefacten.

De Chirurgijnen

Gebroken been? Heftig bloedend hoofdwond? Permanente experimentele aanpassingen van je uiterlijk? De chirurgijnen staan bekend om hun diepgaand kennis van het (semi)menselijke lichaam en bereidheid om verder te gaan dan een verbandje.

Het Weeshuis

Oorlog, magie, verwarringen in de tijd: kinderen die tijdelijk of permanent hun ouders verloren worden door de stad opgevangen. Maar wie ontfermt zich hierover? En wat gaat er met deze kinderen gebeuren op de lange termijn?

Hammar’s Smidse

Het aangewezen plek voor wapenreparatie (tegen betaling), en tevens krijgerstraining.

De Stadstuin

Een stukje natuur middenin de stad, toegankelijk via een pad tussen gebouwen. Vaak afgesloten door een kleine poort.

La Cherise / De Tempel van Pecunia

Dit restaurantje is bijna altijd open voor klandizie, al komen de klanten soms eerder voor handel dan voor avondeten.

De Tempel des Doods

Hier worden de doden geëerd en kan er worden overlegd over bijplaatsing van dierbaren in de begraafplaats. Wat hier verder nog gebeurt, diep in de nacht, wordt heftig betwist…

De Tempel van Noelf

Deze beschermers van de Cirkel des Levens zijn altijd in voor een knokpartij als er vieze vuile zielloze ondoden de stad weer eens belagen, maar de banden tussen deze tempel en hun moederkerk in Edessa zijn de laatste jaren onder druk komen te staan door het verbond tussen Noelf, Arcanus en Mortos binnen Ravenskeep.

De Lamme Raaf / De Tempel van Culinaris

Grote herberg naast de stadspoort waar eten, drinken, informatie en gezelligheid vanaf ‘sochtends vroeg tot diep in de nacht te vinden is.

NB: Hier kunnen drankjes, etenswaren en versnaperingen worden aangeschaft tegen betaling met barkaarten.
NB: Hier wordt zaterdag en zondag tussen 08:30 – 11:00 een warme ontbijt geserveerd, tegen betaling met barkaarten.

De Oertempel

Grote tempel midden in de stad, waar alle altaren van de goden staan. Hier worden regelmatig diensten gehouden en rituelen uitgevoerd, en kunnen gelovigen terecht om in gebed te gaan.

Ondergrondse locaties

Deze locaties zijn niet vrij toegankelijk; wees voorzichtig met mensen die beweren dat ze jou ernaartoe kunnen brengen! In theorie zouden de gangen bereikt kunnen worden via de rioolputten in en om de stad, en er wordt gefluisterd dat er heel veel verborgen ingangen zijn – maar niemand wil verklappen waar.

De Catacombes van Ravenskeep

De Riolen van Ravenskeep

Locaties in de omgeving van Ravenskeep

De Begraafplaats

Buiten de stad, voor de Stadspoort, ligt er een begraafplaats. Naast grafzerken en een crypte staat er ook het Mausoleum. Er wordt gefluisterd dat het soms mogelijk is om met de voorouders van Ravenskeep in gesprek te gaan als je op de juiste momente de Mausoleum binnenstapt, met gepast respect voor de naam Ravenscar.

Het Duistere Woud

Het woud om Ravenskeep heen is niet altijd even veilig voor reizigers. Naast legers en andere belagers, schijnen er ook duistere wezens in te wonen.

De Zilvermijn

Ook bekend als Silberhold, wordt beheerd door dwergen. Deels vernietigd door een explosie, waardoor complete mijngangen verloren zijn gegaan.

Adelruna Kamp

De Adelruna zijn aanhangers van Mortos die een tijdelijke encampement hebben opgebouwd tegen de stadsmuren van Ravenskeep aan, uit het zicht van de Stadspoort. Tot nu toe hebben ze een waardevolle bijdrage geleverd aan stadsverdediging, maar leiden een zeer zelfstandig bestaan.

Fähnlein van dem Schloss

Semipermanent kampement van het extravagante huurlingen leger; Fähnlein van dem Schloss, dat de stad Ravenskeep helpt beschermen.

Geschiedenis van de Landsknechten

Generaal-Obrist Hauptman Jörg von Frundsberg, een briljant strateeg, handelaar en dwerg maakte zich zorgen over de gevaren waar zijn volk mee te maken had. Hij richtte een leger op waarbij hij wezens een tweede kans bood om een nieuw leven te starten. Waarbij het oude uitgewist kon worden, ze mogelijkheid kregen om binnen de rangen op te klimmen en eerlijk geld konden verdienen. Al snel kwamen de aanmeldingen binnen en konden in de Pas van Klabash de zware trainingen tot Landsknecht beginnen. Met trots konden de getrainde en onderwezen Landsknechten hun ”Farben” gaan dragen en werd de compagnie (Fähnlein) vernoemd naar de bovengrondse Dwergenburgt (Dem Schloss). Waar nu het hoofdkwartier van General-Obrist Hauptman Jörg von Frunsdberg zich bevind. 

De Fähnlein von dem Schloss, landsknechten bij Ravenskeep

Sinds een aantal jaar geleden is er een Fähnlein (Von dem Schloss) bij Ravenskeep gestationeerd. Deze Fähnlein staat onder leiding van de intelligente en charmante Obrist Hauptfraulein Greta von Kaufsberg zu Hinundherschließer. Dit huurlingen leger is goed te herkennen aan hun flamboyante kleding en de veel terugkomende roze/oranje kleurstelling van hun vaandel.
De Fähnlein was ingehuurd door Koningin-moeder Yelena om de stad te ontzetten en is daarna ingehuurd door de stad Ravenskeep om als staand leger te dienen.
Obrist Hauptfraulein Greta von Kaufsberg zu Hinundherschließer, is inmiddels benoemd tot Luitenant van de stad en de Fähnlein heeft een vrij permanent kamp opgezet net buiten de stadsmuren. 
De Fähnlein voeren vaak patrouilles uit rondom de stad, worden opgetrommeld voor verdediging of ingezet voor allehande klusjes en diensten. 
In hun vrije tijd hangen ze vaak rond in de stad, op zoek naar geld en plezier en is de herberg een accomodatie bij uitstek voor deze bontgekleurde huurlingen. Tot in de late avonduurtjes zijn ze lachend, zingend en drinkend te vinden in deze gezellige Dwergenkroeg waar ze meestal graag geziene gasten zijn!

Verre locaties op Mordath

Magiërs Eiland

Ooit een machtige oord geweest, deze eiland is grotendeels vernietigd door de Drones. Er wordt gezegd dat een paar magiërs er nog leven in de ruïnes, maar het is bijna onmogelijk om er te komen, en zeer gevaarlijk om er te zijn.

Westpoort

Een andere stad op Mordath. De burcht in die stad heeft Slot Sindersteyn.

Edessa

Heilige stad van Noelf, zeer dogmatisch ingesteld. Stuurt regelmatig kleine groepen oorlogsgetrainde monniken erop uit om volgelingen te verwerven, en soms komen er grote legers het land in om ondoden te vernietigen.

Dragheim

De Noorderpas