Evenementen

Agenda

Vanwege corona zijn evenementen op dit moment nog niet toegestaan. De agenda wordt bijgewerkt zodra er meer informatie beschikbaar is.

Deelname o.b.v. lidmaatschap

Het is verplicht om lid te zijn van de vereniging als je mee wilt doen aan onze evenementen. Lid zijn houdt in dat jij de vereniging steunt en helpt om door te gaan met het organiseren van deze te gekke evenementen. Het geeft ons de mogelijkheid te investeren in aankopen van onder andere kostuums, tenten en aankleding voor de evenementen.

Daarnaast heb je als lid, tijdens de algemene ledenvergaderingen die worden gehouden, inspraak in de richting die de vereniging uitgaat. Het lidmaatschap heeft de duur van een kalenderjaar (dus van januari t/m december) en gaat in zodra je betaalt.

Evenementsbijdrage

Naast het lidmaatschap betaal je per evenement een evenementsbijdrage. Hiermee worden in ieder geval de kosten gedekt die we als vereniging maken voor het evenement maken, denk aan terreinhuur, overnachtingskosten, vervoerskosten, etc. Zonder betaling is je inschrijving niet geldig en kan deze vergeven worden aan iemand in de wachtrij die wel al betaald heeft!

Overzicht kosten

Lidmaatschap per jaar = €15,-

Bijdrage per evenement:
Speler = €35,-
Figurant = €25,-
Kinderbegeleider = €25,-
Spelleider = €20,-
Vaste barcrew = €20,-

Hou er rekening mee dat lidmaatschap per jaar is, en bijdrage per evenement.
NB: De kosten voor de optionele zaterdagavondmaaltijd komen daar bovenop.

Het rekeningnummer van de vereniging is 5175945 t.n.v. LRP-vereniging Ravenskeep Adventures.
IBAN: NL59INGB0005175945
BIC: INGBNL2A