Evenementen

Agenda

Onze volgende evenementen worden:

  • Call 50: 24 – 26 mei 2024
  • Call 51: 13 – 15 september 2024
  • Call 52: 16 – 18 mei 2025
  • Call 53: 19 – 21 september 2025

Deelname o.b.v. lidmaatschap

Het is verplicht om lid te zijn van de vereniging als je mee wilt doen aan onze evenementen. Lid zijn houdt in dat jij de vereniging steunt en helpt om door te gaan met het organiseren van deze te gekke evenementen. Het geeft ons de mogelijkheid te investeren in aankopen van onder andere kostuums, tenten en aankleding voor de evenementen.

Daarnaast heb je als lid, tijdens de algemene ledenvergaderingen die worden gehouden, inspraak in de richting die de vereniging uitgaat. Het lidmaatschap heeft de duur van een kalenderjaar (dus van januari t/m december) en gaat in zodra je betaalt. Hier kan je het lidmaatschap aanschaffen.

Evenementsbijdrage

Naast het lidmaatschap betaal je per evenement een evenement bijdrage. Hiermee worden in ieder geval de kosten gedekt die we als vereniging maken voor het evenement maken, denk aan terreinhuur, overnachtingskosten, vervoerskosten, etc. Zonder betaling is je inschrijving niet geldig en kan deze vergeven worden aan iemand in de wachtrij die wel al betaald heeft!

Overzicht kosten

Lidmaatschap per jaar = €25,-

Bijdrage per evenement:
Speler = €45,-
Figurant = €32.50,-
Spelleider = €10,-
Vaste barcrew = €10,-

Iedereen die een oproepbare functie heeft of de Op/Afbouw of Op- & Afbouw
doet, krijgt €5,- euro korting (niet stapelbaar) Oproepbare functies zijn o.a. hoofd EHBO,
vertrouwenspersoon, bestuur.

Hou er rekening mee dat lidmaatschap per jaar is, en bijdrage per evenement.

NB: De kosten voor de optionele vrijdagavond- of zaterdagavondmaaltijd
komen daar bovenop.

Tickets kunnen alleen via de webshop gekocht en betaald worden.