Gedrag en veiligheid

In 2018 heeft de vereniging een gedragsrichtlijn en klachtenregeling ingesteld om klachten omtrent onveilig vechten, seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag beter aan te pakken. Een korte samenvatting is hier te vinden; de volledige tekst is beschikbaar als PDF. Het zal ook tijdens evenementen bij de G.O.D.-tent liggen ter inzage. Mocht je hier vragen over hebben, graag mailen naar secretaris@ravenskeep.nl.

Daarnaast is er ook specifiek beleid bepaald voor minderjarigen op Ravenskeep. Zie hiervoor het pagina over minderjarigen.

Gedragsrichtlijn op Ravenskeep

Om te zorgen dat iedereen zich welkom voelt op Ravenskeep, hebben we een eenvoudige doch belangrijke regel:

Ga goed met elkaar om.

Wat houdt dat in?

Houd rekening met je medespelers

 • Let op het verschil tussen IC en OC. Als je goed contact met iemand hebt in het spel, houdt dat niet automatisch in dat deze persoon buiten het spel ook contact wil hebben. Bij twijfel, vraag het na.
 • Veiligheidswoorden:
  • Groen: Ga door en gooi er nog maar een schepje bovenop!
  • Oranje: Ik heb het naar mijn zin, maar ik wil niet heftiger dan dit
  • Rood: Ik wil dat je een stapje terugdoet, en ik vertel je wat voor mij wél acceptabel is
  • No Play: Stop onmiddellijk met wat je doet, ik neem even een pauze en stap uit het spel.
   NB: Negeren van veiligheidswoorden is onacceptabel en zal aangepakt worden.
 • Maar vooral: praat met elkaar, stem af en geef aan wat je grenzen zijn. Hou het leuk voor jezelf en voor de ander!

Veilig vechten

 • Pas op met alcohol en cannabis: niet vechten als je in het afgelopen uur gedronken of geblowd hebt, of meer dan één drankje achter de kiezen hebt. De spelleiding mag actief ingrijpen bij vechten onder invloed.
 • Hou je slagen in!
 • Niet steken met je wapen.
 • Hoofd. kruis en borsten zijn geen locatie: niet op slaan!
 • Geen wapens op de keel zetten, hou je latex wapen van de huid af.
 • Niet afweren met wandelstokken, anders dan goedgekeurde latex items.
 • Geen onvrijwillig lichamelijk contact: stem met elkaar af voordat je een fysiek gevecht aangaat.
 • Let goed op dipperlint: Op het lichaam gedragen dipperlint geeft een OC beperking aan. De persoon in kwestie geeft daarmee aan geen fysiek spel te spelen.
 • Als je dipperlint draagt, neem je eigen verantwoordelijkheid en neem ruim afstand als er gevochten wordt.
 • Geen gevechten in tenten, vlakbij tenten (rondom scheerlijnen), of bij open vuur.
 • Geen mensen echt vastbinden of opsluiten; zorg er altijd voor dat ze zelf weg of los kunnen komen.
 • Geen stem afnemen: zorg er bij IC mond snoeren/knevelen voor dat mensen altijd OC nog kunnen praten.
 • Als je vragen hebt over veilig vechten, geef dat aan bij de spelleider of vraag het bij de GOD tent.

Ongewenst gedrag

 • Provocerende kleding is nooit gelijk aan toestemming om mensen aan te raken. Overleg altijd duidelijk van tevoren of fysiek spel gewenst is, en respecteer andermans grenzen.
 • Als iemand aangeeft binnen het spel dat het fysiek of emotioneel teveel wordt (door  ROOD te zeggen), doe dan een stapje terug en probeer een ander aanpak.
 • Als er iets gebeurt dat ongewenst is, probeer het dan gelijk aan te geven bij de persoon in kwestie. Als dat in het spel is, geef het aan (door ROOD of desnoods NO PLAY te zeggen). Als het buiten het spel is, probeer het duidelijk te communiceren.
 • Negeren van veiligheidswoorden wordt actief aangepakt door de organisatie.
 • Lukt het niet om met de ander te praten, of voel jij je onveilig? Zoek contact met een vertrouwenspersoon.
 • De Nederlandse wetgeving is ook hier van toepassing; onvrijwillig seksueel contact is op geen enkele manier toegestaan. Daarnaast wordt het seksueel benaderen van minderjarigen absoluut niet getolereerd.

Geen formele klacht, maar wel een probleem melden?

 • In aanraking gekomen met ongewenst gedrag? Wil je het wel melden, maar geen formele klacht indienen? Ga vertrouwelijk in gesprek met een vertrouwenspersoon. Daar zijn twee opties voor:
  • Melding:
   Als het puur gaat om een melding, zonder dat er specifiek actie gevraagd wordt, wordt dit ter kennisgeving aangenomen. Het kan zijn dat daar geen actie op wordt ondernomen, maar als blijkt dat er structurele problemen zijn, kan het bestuur daar beter op sturen.
  • Verzoek om interventie:
   Als je graag iets wilt aankaarten waarbij je interventie wilt hebben van de vertrouwenspersonen, de veiligheidscoördinator of het bestuur, bijvoorbeeld om iemand aan te spreken op structureel grensoverschrijdend gedrag zonder een specifieke klacht in te dienen, mag dat uiteraard. Het kan zijn dat je echter gevraagd wordt om er een formele klacht van te maken voordat er actie kan worden genomen.

Formele klachten

 • Formele klachten over ongewenst gedrag kunnen ingediend worden via de vertrouwenspersonen, bij de veiligheidscoördinator of bij het bestuur. In eerste instantie kan een klacht ook anoniem worden vermeld aan het bestuur via een vertrouwenspersoon.
 • Door het indienen van een klacht zal er hoor en wederhoor plaats moeten vinden (zie ook klachtenregeling). Hierdoor kan het zijn dat de anonimiteit niet gewaarborgd kan blijven.
 • Klachten over een bestuurslid omtrent ongewenst gedrag kunnen worden ingediend bij een vertrouwenspersoon.

NB: Klachten over procedures, setting of regels horen niet thuis bij de vertrouwenspersonen; die kunnen worden opgenomen met het bestuur.

Vertrouwenspersonen en veiligheidscoördinator

 • De vertrouwenspersonen zijn aanwezig op de hoofdevenementen en worden voorgesteld voor het begin van een evenement, zowel via de inschrijvingsbevestiging, als tijdens het Tijd-In praatje.
 • Mocht er zich een situatie voordoen tijdens een evenement waarbij een deelnemer ondersteuning of advies nodig heeft, kan de deelnemer de aangestelde vertrouwenspersonen aanspreken of oproepen via de G.O.D.-tent.
 • Voor meer informatie over de rol, taken en plichten van de vertrouwenspersonen, zie de volledige gedragsrichtlijn en klachtenregeling.
 • De veiligheidscoördinator beheert het beleid en is tijdens het evenement beschikbaar is voor de vertrouwenspersonen en voor eventuele vragen van deelnemers.

Contact met het bestuur

 • Je kunt – ook tijdens evenementen – ten alle tijden contact zoeken met het bestuur of via secretaris@ravenskeep.nl. Daarnaast kan je contact opnemen met het bestuur via via de G.O.D.-tent.

De vertrouwenspersonen zullen voor aanvang van het evenement worden aangekondigd. Mocht er een situatie voorvallen waarbij je ondersteuning of advies nodig hebt, spreek ze dan aan. Als je ze niet ziet, kan je ze laten oproepen via de GOD tent. Je kan ook ten alle tijden contact zoeken met het bestuur door een email te sturen naar secretaris@ravenskeep.nl.