Regelsysteem 2020

Wat voor systeem is het?

Het is een heel lang proces geweest, maar daardoor is het een systeem geworden waar wij als SL-Team volledig achter kunnen staan. We zijn ervan overtuigd dat dit systeem een welkome vernieuwing voor de Ravenskeep Setting gaat opleveren.

Het nieuwe systeem focust op het stimuleren van rollenspel. Het zit boordevol nieuwe opties en combinaties, waardoor je met je huidige (of je nieuwe) personage veel meer mogelijkheden krijgt om door te ontwikkelen en plezier te beleven aan Ravenskeep.

Dankwoord van de HSL

Zoals gezegd is het een lang proces geweest. Ik wil ik dan ook een aantal mensen bedanken zonder wiens tomeloze geduld, inzet en vrije tijd, dit systeem nooit tot stand was gekomen.
Allereerst wil ik mijn eigen SL-Team, en in het bijzonder de architect van het systeem, bedanken. Het SL-Team heeft in diverse samenstellingen aan dit nieuwe Regelsysteem gewerkt en toegewerkt naar de definitieve versie die nu gepresenteerd wordt.
Daarnaast wil ik de diverse thuisfronten bedanken die heel wat te schaften hebben met deze Ravenskeep SL gekken, want hun steun is van essentieel belang geweest.
Ook wil ik nog specifiek Marco Engelen bedanken voor zijn hulp en coördinatie bij het opzetten van de nieuwe Database, die tegelijk met dit nieuwe regelsysteem de lucht in gaat.

Er zijn nog twee personen die in de luwte ontelbare uren werk verzet hebben om onze nieuwe database te bouwen. Wij willen Hans de Jong en Danny Oosthoek speciaal bedanken voor al hun inzet tot nu toe. (“Kraft papier is een mythe!”)

Verder wil ik het Ravenskeep Bestuur bedanken voor hun enorme geduld en onvoorwaardelijke ondersteuning, waardoor wij het nieuwe systeem hebben kunnen bouwen, testen, aanpassen en af hebben kunnen ronden. Met name Karen Westerduin die ons regelmatig geholpen heeft met de tekstuele kant van het nieuwe Regelsysteem.

En dan wil ik een speciaal dankwoord uitspreken aan de volgende Regel Testers/meelezers die begin dit jaar hun eerste bevindingen over het nieuwe systeem hebben uitgesproken waardoor wij een heel goed beeld kregen over wat er nog aangepast, gewijzigd en toegevoegd moest worden.
Onze dank gaat uit naar Chibby, Martijn Ketelaars, Edward van Egmond, Jurjen Nieuwland, Vera Groot en Michael Blommaert. Jullie input is voor ons van heel groot belang geweest.
Wellicht zullen jullie je eigen voorstellen terug kunnen lezen in het regelsysteem, of we hebben ze op ons evaluatie lijstje gezet zodat ze eventueel nog later meegenomen kunnen worden.

Tot slot wil ik Franka Lakeman bedanken die voor ons met een frisse blik de redactionele eind-check uitgevoerd heeft, zodat het nieuwe regelsysteem in de juiste vorm gegoten kon worden.

En nu? Wat is het volgende stap?

Natuurlijk stopt ons werk hier niet, want nu ons kindje zogezegd geboren is, zal het volwassen moeten worden. Daarbij hebben we de hulp nodig van alle Ravenskeepers.
Allereerst volgt nu de fase waarin personages worden omgezet naar het nieuwe systeem.
Alle Ravenskeepers die actief gespeeld hebben in 2019, krijgen van ons z.s.m. een persoonlijke e-mail met de complete uitleg hoe zij:
• hun bestaande en actieve personage kunnen ombouwen naar het nieuwe regelsysteem, of
• een nieuw personage kunnen creëren.

Het kan in enkele gevallen voorkomen, dat je wel een bestaand Personage hebt rondlopen in de Ravenskeep Setting, die nog actief gespeeld is in 2019, of juist in dat jaar gestorven is of beëindigd is, maar dat je geen persoonlijke email van ons ontvangen hebt. Als je de komende dagen niets ontvangen hebt, neem dan even contact (mailtje naar: ravenskeepdm@gmail.com) met ons op en dan zullen wij dat direct gaan nakijken en alsnog in orde maken.

Ingebouwde feedbackronde

Maar daar stopt het echter nog niet! Na elke gespeelde Call krijgen de deelnemers een extra feedback formulier toegestuurd, specifiek gericht op de ervaringen met ons nieuwe regelsysteem in de praktijk. We hebben jullie hulp hard nodig om te horen hoe het Regelsysteem in het veld werkt, waar nog vragen over zijn en ook wat er niet goed werkt en aangepast moet worden.
Uiteraard zorgen we ervoor dat updates van het regelsysteem op tijd voor de volgende Call aan jullie kenbaar gemaakt worden..

Op naar de toekomst!

Tot slot wil ik benadrukken dat het voor ons allemaal even wennen zal zijn. Het nieuwe regelsysteem is echt anders dan dat iedereen gewend is.

Het zal wennen zijn voor de Spelers, de Figuranten maar ook voor het SL-team! Maar wij zijn ervan overtuigd dat we dit systeem met zijn allen eigen kunnen maken en er nog heel veel jaren, enorm veel plezier aan gaan beleven.

Veel plezier met het nieuwe regelsysteem en tot op Ravenskeep!

Met vriendelijk groet,
Michel Manschot
HSL