Brief van de voorzitter

Lieve spelers van Ravenskeep,

Ja, ik begin met ‘lieve’ en niet met ‘beste’, omdat ik een droevige mededeling heb. In groot comité met het bestuur, hoofd spelleiding, logistiek en de Raad van Advies hebben wij donderdag 21 mei helaas moeten besluiten dat het niet haalbaar is om het evenement in september door te laten gaan.

En dat wil ik jullie graag toelichten. Uiteraard zijn wij op de hoogte van de versoepeling van de restricties en dat het wellicht na 1 september mogelijk is om evenementen van zelfs meer dan 100 personen te organiseren. Maar zolang de 1,5 meter samenleving in stand gehouden wordt, is een live roleplay evenement naar onze mening niet Ravenskeepwaardig. En ook als we dat wel zouden vinden, dan hebben wij als organisatie niet de mogelijkheden en capaciteit om gedurende het evenement de 1,5 meter te handhaven. En daar voelen we ons wel verantwoordelijk voor.

Daarnaast is er een organisatorisch probleem. Als wij in juni zouden horen dat na 1 september een evenement mogelijk zou zijn, dan is het voor ons als organisatie nog steeds te kort dag om een goed en Ravenskeepwaardig evenement neer te zetten met alles wat daar bij hoort. En dus hebben wij met heel veel pijn in ons hart besloten dat het niet mogelijk is om in september een evenement te organiseren. 

Lidmaatschap en donaties
Het feit dat we helemaal geen evenement hebben dit jaar heeft echter wel consequenties. Het betekent namelijk dat er ook geen inkomsten zijn. Normaal gesproken dekken wij onze vaste kosten, de huur van de opslag, verzekeringen, bankkosten en dergelijke met de inkomsten van de lidmaatschapsgelden. In een vorige twee edities van de Teleraaf hebben wij jullie al opgeroepen je lidmaatschap voor 2020 te betalen of om een donatie te doen. Dit is uiteraard geen verplichting en we nemen het niemand kwalijk als het niet gedaan wordt, maar dit is de situatie: Onze vaste kosten bedragen €3200,-. Na onze vorige oproep hebben wij ruim €1000,- aan lidmaatschapsgelden en donaties ontvangen. Er is dus nog een gat van meer dan €2000,-. Onze financiële situatie is gezond, en we kunnen dit dekken, maar dat gaat dan ten koste van reserves die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd voor andere doeleinden. Denk hierbij aan ons nieuwe elektriciteitsplan, nieuwe tenten of het lustrum.

Beloning 
We hebben gezocht naar een passende en symbolische beloning voor mensen die bereid zijn om ons te steunen. Samen met spelleiding is besloten dat iedereen die zijn lidmaatschap betaalt of al betaald heeft, een extra punt te besteden krijgt bij het creëren van zijn karakter binnen het nieuwe regelsysteem. Niet spelers krijgen bij de volgende editie van Ravenskeep een gratis consumptie bij de Lamme Raaf.

Nogmaals: het is een symbolische beloning waarmee we onze dank willen uitspreken naar degenen die de vereniging financieel steunen. We hopen dat jullie dit in grote getalen doen! 

Dan rest mij nog jullie een veilige coronatijd toe te wensen en ik hoop veel van jullie op de ALV of het volgende evenement weer te zien.

Tot Keep,
Maarten

2020-06-02