Teleraaf 25 maart 2020 – Corona editie

Bij deze de volgende editie van de Teleraaf, de nieuwsbrief van LRP-vereniging Ravenskeep Adventures. Lees verder voor de laatste nieuws over hoe Ravenskeep omgaat met de huidige stand van zaken in Nederland. Als je verder nog vragen hebt, kan je altijd contact met ons opnemen; alle mailadressen staan op deze site onder Contact.

Mei-evenement helaas afgelast

Beste Ravenskeepers,

Al kan het Coronavirus de wereld van Mordath niet bereiken, de gevolgen ervan zijn er wel degelijk merkbaar. De datum van de volgende Call begint dichterbij te komen en wij als bestuur, spelleiding en logistiek zijn ons er terdege van bewust dat wij een verantwoordelijkheid hebben in de gezondheid en het welzijn van onze leden. Daarom hebben wij afgelopen zaterdag, uiteraard op afstand, een vergadering gehad over hoe we hiermee omgaan. We zijn het er unaniem over eens dat het met een inschrijfdatum van 1 april beter is om nu de knoop door te hakken dan dat we nog een week wachten om waarschijnlijk tot dezelfde conclusie te komen.

Tot onze grote spijt moeten we voor het eerst in de lange geschiedenis van Ravenskeep het komende evenement, Call 46 (15-17 mei 2020), annuleren.

Uiteraard heeft dit zowel voor het spelletje als voor de organisatie consequenties en daarom wil ik jullie vragen om ook de rest van deze Teleraaf goed te lezen.

Ik hoop dat iedereen gezond blijft, de richtlijnen van het RIVM zo veel mogelijk blijft volgen en dat ik jullie allemaal in september weer zal zien!

Maarten Rijnbeek, voorzitter


Verzoek betaling lidmaatschap

Het is de gewoonte om je lidmaatschap voor het lopende jaar te betalen bij je inschrijving voor het evenement. Het afgelasten van het evenement in mei betekent dat deze inkomsten pas in september bij ons binnenkomen. We hebben echter lopende vaste kosten (opslag, verzekeringen, etc) die gewoon betaald moeten worden. Geen nood: de vereniging heeft reserves waarmee we deze kosten kunnen opvangen, dus we blijven financieel overeind, maar deze reserves spreken we natuurlijk liever niet aan! Het bestuur vraagt daarom aan haar leden om te overwegen het lidmaatschap komende maand alsnog over te maken. Dit is uiteraard géén verplichting! Maar we worden er wél heel blij van 😉

Het lidmaatschap bedraagt € 15 en kan overgemaakt worden op:

NL59INGB0005175945
tnv LRP-Vereniging Ravenskeep Adventures
ovv + lidmaatschap 2020

Alvast hartelijk dank!

Karen Westerduin, penningmeester


Regelsysteem en migratie lopen door

Beste Ravenskeepers,

In deze unieke tijden in Nederland zijn er nu ook unieke maatregelen gekozen door Ravenskeep en heeft onze vereniging moeten besluiten, om voor het eerst in haar meer dan 20 jarige bestaan, een evenement niet te kunnen organiseren.

Maar dat betekent niet dat we gaan zitten stilzitten en wachten tot September. Alle plots die we inmiddels voor Call 46 geschreven hebben, schuiven uiteraard door en er wordt nog steeds door onze plot schrijvers meer geschreven, hoe meer hoe beter zogezegd.

Alleen zal ons nieuwe Regelsysteem dus dit jaar niet met het Mei evenement worden ingevoerd maar met het evenement in September. Dat geeft ons ook iets meer ruimte en rust om de migratie van alle bestaande karakters uit te kunnen voeren. Volgens onze eigen jaarplanning wilden wij dit eind Maart aan de leden presenteren samen, met de inschrijving voor Call 46. Maar omdat onze SL-Leden die zich met het Regelsysteem bezighouden, op dit moment minder vrije tijd hebben door de huidige situatie in Nederland (kinderen thuis + zelf onderwijs geven + thuiswerken= ’s avonds uitgevloerd) en het e.e.a. nu verandert is, willen wij het nieuwe regelsysteem samen met de migratieprocedure en uitleg, doorschuiven naar de volgende maand (April 2020).

Jullie zullen dan het complete nieuwe Regelsysteem ontvangen en de omrekenwaarde van je bestaande karakter, waarmee je aan de slag kan gaan en je karakter opnieuw kan bouwen volgens de nieuwe regels. Maar we zullen alles goed uitleggen in de begaande ombouw procedure, zodat je precies weet wat je moet doen, maar ook waar je moet zijn voor extra informatie of als je vragen hebt.

Voor nu wens ik iedereen heel veel gezondheid toe en wil ik ook iedereen op het hart drukken om de veiligheidsmaatregelen zoals deze nu in Nederland gelden, alsjeblieft ook na te volgen.
Houd je aan de anderhalve meter afstand tussen elkaar en blijf zoveel mogelijk binnen!

Hoe eerder we door deze crisis heen zijn, des te sneller zal alles weer redelijk normaliseren en kunnen we weer aan de gang met onze Larp Hobby.

Met vriendelijke groet,
Michel Manschot, HSL


Oproep: vrijwilligers

Hallo medespelers,

Nu we helaas in mei niet kunnen spelen hebben we wel wat meer tijd om na te denken over het organiseren van commissies. Er zijn een aantal commissies die wij graag willen opzetten en hebben hiervoor vrijwilligers nodig. Voor nu betekent dit dat we willen inventariseren wie mee wil helpen in de commissies. Pas als de Pandemie Corona over is kunnen deze commissies actief worden.

We hebben de volgende commissies die we graag willen opstarten:

  • Nieuwe Props maken t.b.v. het spel in overleg met spelleiding
  • Aankleding van de Stad maken/onderhouden
  • Kleding wassen, Kleding repareren
  • Wapens maken/repareren

Graag horen wij of je zou willen meehelpen en voor welke commissie je zou willen opgeven.

Wij gaan dan zorgen dat dit allemaal in kaart wordt gebracht. En dat je bericht krijgt over het verdere verloop.

Je kan je aanmelden bij: al@ravenskeep.nl

Vera Groot-van Dam en Mirthe Aalbers

2020-03-23