Nieuwjaarswens van de voorzitter

Beste Ravenskeepers,

Het jaar 2019 ligt achter ons en we mogen vooruit kijken naar een nieuw jaar met weer 2 hele mooie evenementen. Uiteraard weer het 3e weekend (15-17) van mei en het 3e weekend (18-20) van september. Na alle ontwikkelingen in 2018 is in 2019 de rust binnen de organisatie teruggekeerd. Helaas hebben we ook het nodige verdriet moeten verwerken en hebben we van Bart Holsbergen afscheid moesten nemen; zijn vrouw heeft na zijn begrafenis specifiek haar dank geuit voor alle steunbetuigingen door Ravenskeep-leden. In 2020 gaan we weer vooruit kijken en samen bepalen waar we met de vereniging heen willen.

2020 wordt in eerste instantie het jaar van de nieuwe spelregels. Uiteraard zijn we ons terdege bewust van het feit dat dit allemaal iets minder vlot gaat als we zelf willen, maar het einde van de tunnel is in zicht. Het systeem is voor 99% af en testers zijn nu bezig de laatste foutjes op te sporen. Belangrijker is dat er ook een database komt welke het systeem ondersteunt voor zowel de inschrijvingen als het karakterbeheer. Hier zat in eerste instantie een kip-ei probleem: het bleek onmogelijk om een database te bouwen, omdat er nog geen duidelijkheid was over het spelregelsysteem – maar het was lastig om het regelsysteem af te ronden zonder database. Maar nu het spelregelsysteem er is, gaat de database er ook komen. Op de ALV van 1 maart zal hier meer duidelijkheid over komen. Sowieso nodig ik iedereen van harte uit om naar de ALV te komen.

Dan rest mij alleen nog jullie allemaal een heel goed nieuwjaar te wensen. Dit wil ik eigenlijk doen met een tekst die langs kwam en die mij inspireerde:

“May your coming year be filled with magic and dreams and good madness. I hope you read some fine books and kiss someone who thinks you’re wonderful, and don’t forget to make some art – write or draw or build or sing or live as only you can. And I hope, somewhere in the year, you surprise yourself.” – Neil Gaiman

Tot de ALV!
Maarten

(NB: Een email met een uitnoding voor de Ravenskeep Algemene Ledenvergadering is gestuurd naar alle leden van 2019 en ereleden. Mocht iemand onverhoopt géén uitnodiging hebben ontvangen, stuur dan ajb een email naar secretaris@ravenskeep.nl om het alsnog handmatig te ontvangen. ~ Joy)

2020-01-17