Call to Festivities

Een koninklijke heraut loopt het plein voor de burcht op, neemt een pose in en declareert:

Boeren, burgers en buitenlui, dit is een mededeling van jullie monarch, Koning Mordred!

Het heeft Zijne Majesteit Koning Mordred behaagt om het volk een vrije dag te geven om eenieder te bedanken voor hun steun in deze moeilijke jaren. En om deze steun en verbintenis nogmaals te onderstrepen zal deze dag niet alleen dit jaar plaatsvinden, maar de Koning heeft zich voorgenomen om deze feestelijke dag regelmatig terug te laten keren.

Echter, in het volle besef dat dit op zich al een bijzonder genereus gebaar is, gaat Uw monarch nog een stap verder. Koning Mordred, in al Zijn vrijgevigheid en goedheid, heeft besloten dat op deze vrije dag, die voortaan bekend zal staan als het Koningsfestival, iedere grote stad bezocht zal worden door een lid van het Koningshuis om de verbinding met het volk te benadrukken. In Ravenskeep zal de eer van dit bezoek uiteraard toebedeeld worden aan Koningin Anaïs Anaïs, de gemalin van Koning Mordred, die namens de Koning de festiviteiten zal overzien en de dankbaarheid van het volk zal ontvangen.

En dit is nog niet alles. Koning Mordred zal ook in iedere grote stad zorgen voor allerlei vormen van vermaak. Dit vermaak zal per stad verschillen, maar in Ravenskeep zullen onder andere Koningsspelen worden georganiseerd waarin men mag strijden voor de titels van meest sterke, wijze, creatieve en trouwe kampioen van de Koning. Verder zal het Koninklijke Toneelgezelschap “De Blauwe Roos” een toneelstuk opvoeren ter groot vermaak en zullen muzikanten en verscheidene artiesten hun talenten tentoonspreiden gedurende de dag.

Uiteraard verwacht de Koning niets terug voor zijn generositeit, maar het zou Zijne Majesteit bijzonder behagen als het volk deze heugelijke dag zou vieren met Hare Majesteit Koningin Anaïs Anaïs door Haar te verrassen met tentoonspreidingen van hun talenten en vaardigheden. En wellicht, als het Hare Majesteit behaagt en de gebeurtenis erg vermakelijk is, zal Zij of leden van Haar gevolg ook meedoen aan deze festiviteiten, dus zet je beste beentje voor!

Alzo spreekt de Koning!

De heraut loopt richting de poort en staat op het punt om Ravenskeep te verlaten. Uiteraard wordt ze nog even aangeschoten door een wacht bij de poort en je hoort ze nog wat woorden wisselen. Je bent net te laat om het hele gesprek op te pikken, maar je hoort de heraut nog net zeggen dat het gerucht gaat dat Mordred de beste stad zal belonen met een extraatje, maar dat dit niet doorverteld mag worden.

Lieve mensen van Ravenskeep, het is bijna niet te geloven, maar met de volgende call gaan we gewoon het 25 jarige bestaan van onze vereniging vieren! Een bijzondere gebeurtenis, zeker voor mensen van het eerste uur zoals Michel Manschot en ondergetekende. Toendertijd hadden wij nooit kunnen vermoeden dat onze stoute plannen zouden leiden tot een vereniging die tot op de dag van vandaag nog een warm plekje in het hart van larpend Nederland heeft.

Terugkijkend heeft de vereniging nogal wat meegemaakt en zijn er vele verhalen te vertellen. Verhalen uit de tijd dat Ravenskeep nog Moots organiseerden in plaats van Calls, in de tijd dat de Summoning nog georganiseerd werd door Malatië. Verhalen over maagden die geofferd moesten worden en het huren van een Sinterklaas pak. Van halfnaakte Piki Piki indianen en Grote Bevruchtingsrituelen. Verhalen die soms uit de koker kwamen van spelleiders, maar even zo vaak gestart zijn omdat een monster een creatieve ingeving had en vanuit daar iets moois ontstond. En dan, vanuit die synergie met de spelers, ontstonden verhalen die geen schrijver ooit had kunnen bedenken. Soms grappig, soms episch. Soms veel enger en meer confronterend dan de meeste mensen denken, want die verhalen zijn vaak veel persoonlijker. Maar in alle gevallen memorabel!
Ik nodig jullie allen dan ook graag uit om deze verhalen te delen tijdens dit evenement dat de Call to Festivities zal heten.

En wat mogen jullie van dit evenement verwachten? De jubileum commissie heeft van alles en nog wat voor jullie georganiseerd, inclusief een leuk bandje. Vanuit het SL team hebben wij de opzet gemaakt voor een soort Koningsdag waarin er ruimte is voor van alles en nog wat. Ben je koningsgezind en wil je dat laten blijken? Hier is je kans! Wil je gewoon lekker een feestje vieren zonder poespas? Be our guest! Heb je zin om stukjes te doen, spelletjes te spelen en mensen hierin te betrekken (waaronder de adel 😊)? Wij worden daar erg blij van! Vind je die Mordred en de adel maar niks, en wil je een daad van verzet laten zien? Dan moedigen we je aan om dit heel zorgvuldig te organiseren en alles “sub rosa” te houden.

Verder hoop ik dat we op de zaterdag veel oudgedienden terug gaan zien in Ravenskeep die vanuit alle buitengebieden zijn toegestroomd voor deze feestdag. Trek een kostuum uit de kast, neem je partner mee, doe lekker mee aan de festiviteiten. En als je zin hebt om wat muziek te maken, spontaan balfolk te demonstreren of een andere feestelijke bijdrage te leveren, dan houden we je zeker niet tegen. Laten we er een fantastisch feest van maken en zo nieuwe verhalen creëren met elkaar voor de generaties die volgen.

Michael Blommaert, (interim) HSL